η νέα σειρά φιλοξενίας αναπτύχθηκε για περιοχές που αναφέρονται παρακάτω:

  • hotel ως μια πολύ έξυπνη λύση για τα ξενοδοχεία
     
  • healthcare ως ένα πάντα καθαρό τηλεχειριστήριο για τα νοσοκομεία και τα γηροκομεία
     
  • tantum ως ένα απλό στη χρήση και πάντα καθαρό τηλεχειριστήριο για ιδιωτικά νοικοκυριά

τα τρία ειδικά σχεδιασμένα τηλεχειριστήρια καλύπτουν περισσότερες από 227.000 αναφορές των αρχικών τηλεχειριστηρίων για τηλεοράσεις

αλληλεπικάλυψη ενός πλήρως εξοπλισμένου λογισμικού από το ‘κύριο’ τηλεχειριστήριο σε έναν απεριόριστο αριθμό ‘slave’ τηλεχειριστηρίων (hotel)

μεγάλοι και με σαφήνεια διατεταγμένοι πίνακες ελέγχου

καθαρίζονται λόγω του κλειστού περιβλήματος (healthcare και tantum)