symphony pro tv

zamenski daljinski upravljač za televizore

trenutno programiran u vašoj prodavnici

kontinuirano ažuriranje baze podataka putem interneta - baza podataka za više od 250.000 modela

tankog oblika sa crnom glos finiš obradom